วันอังคารที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2551

emphasizer + verb

emphasizer + verb
  • I've completely changed my mind about her.
ฉันเปลี่ยนจิตใจของฉันเกี่ยวกับหล่อนย่างสิ้นเชิง
  • The new shopping centre has totally ruined our view.
ศูนย์การค้าแห่งใหม่ได้ทำลายทิวทัศน์ของพวกเราไปหมดสิ้น
  • Smallpox has been totally eliminated from most parts of the world.
โรคฝีดาษ(ไข้ทรพิษ)ได้ถูกกำจัดไปหมดสิ้นจากโลกเราเป็นส่วนใหญ่
  • You're completely wasting your talents.
คุณกำลังทำให้ความอัจฉริยะของคุณสูญเปล่าไปโดยสิ้นเชิง
  • Ken utterly rejects his parents' opinions.
เค็นได้ปฏิเสธความคิดเห็นของพ่อแม่ของตนอย่างสิ้นเชิง
  • You've entirely misunderstood my point.
คุณเข้าใจประเด็นของฉันผิดไปหมดเลย
  • I've absolutely lost faith in his ability.
ฉันเสียความนับถือในความสามารถของเขาไปหมดสิ้น
  • I had entirely forgotten the incident.
ฉันลืมเหตุการณ์นั้นไปหมดแล้ว
  • I had forgotten the incident entirely.
ฉันลืมเหตุการณ์นั้นไปหมดแล้ว

1 ความคิดเห็น:

Spy Kung กล่าวว่า...

ขอบคุณครับ

เป็นประโยยน์ในการศึกษา มาก

thankyou