วันอังคารที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2551

emphasizer + adverbs

emphasizer + adverb
The team fought absolutely superbly.
ทีมต่อสู้ได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุด
The author has analysted the evidence quite excellently.
ผู้เขียนได้วิเคราะห์หลักฐานได้ค่อนข้างจะยอดเยี่ยม
The colours match utterly perfectly.
สีเข้ากันได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น: