วันอังคารที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2551

adverb ที่ใช้เน้นคุณศัพท์ + คำคุณศัพท์

adverbs ที่ใช้เน้น (emphasizing advergs) วางไว้หน้าคำคุณศัพท์ เช่น

emphasizer + adjective
* Make sure the surface is absolutely even.
ต้องให้แน่ใจว่า พื้นผิวเรียบอย่างแท้จริง
* The two concepts are completely different.
แนวคิดทั้งสองนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
* It was a truly extraordinary performance.
มันเป็นผลงานที่พิเศษอย่างแท้จริง
* What you suggest is totally impossible.
สิ่งที่คุณเสนอแนะนั้นเป็นไปไม่ได้อย่างสิ้นเชิง
* The characters in this film are entirely fictitious.
ตัวละครในภาพยนต์เรื่องนี้เป็นแบบนิยายทั้งหมด
* That solution is perfectly possible.
แนวทางแก้ไขปัญหานั้นมีความเป็นไปได้สูง
* We are fully aware of the problems.
พวกเรารู้ปัญหาเป็นอย่างดี
* The weather is quite superb.
สภาพอากาศค่อนข้างจะยอดเยี่ยม
* She has a quite unique grasp of the subject.
หล่อนจับประเด็นได้ค่อนข้างดี
* I'm utterly exhausted.
ฉันรู้สึกหมดแรงอย่างสิ้นเชิง

ไม่มีความคิดเห็น: