วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2551

Collective Nouns (คำนามที่ใช้เรียกกลุ่ม หรือหมวดหมู่)

Collective Nouns (คำที่ใช้เรียกกลุ่ม หรือหมวดหมู่)

Collective Nouns คือ คำที่ใช้เรียกบุคคล หรือ สิ่งของเป็นกลุ่มๆ โดยทั่วไป เป็นกลุ่มที่ประกอบด้วยปัจเจกบุคคลต่างๆเช่น

the air force (กองทัพอากาศ) the army (กองทัพ) an audience (ผู้ชม)
a band (วงดนตรี) a board (คณะกรรมการบอร์ด) a committee (คณะกรรมการ)
a crew (ลูกเรือ) a firm (บริษัท) a jury (คณะลูกขุน)
the press (สื่อมวลชน) a choir (กลุ่มนักร้องประสานเสียง) a community (ชุมชน)
a crowd (ฝูงชน) a gang (แก๊ง) the navy (กองทัพเรือ)
the public (สาธารณชน) a class (ชั้น, รุ่น) a company (บริษัท)
an elite (กลุ่มชนชั้นำ) the government (รัฐบาล) an orchestra (วงออเชสตร้า)
the staff (สต้าฟ) a club (สโมสร) a corporation (บรรษัท)
a family (ครอบครัว) a group (กลุ่ม) a party (พรรค)
a team (ทีม)

แม้ว่า คำนาม collective nouns เหล่านี้จะเป็นเอกพจน์ แต่มักจะใช้กริยาพหูพจน์ โดยเฉพาะเมื่อคุณใช้ในความหมายที่ว่า คำนามเหล่านี้ประกอบด้วยกลุ่มบุคคลในเชิงปัจเจกชนรวมกัน แต่ถ้าใช้ในความหมายที่เป็นหน่วยเดียวแทนที่จะที่เป็นหลายๆคน ก็ให้ใช้กริยาเอกพจน์ โปรดสังเกตตัวอย่างต่างๆ ดังต่อไปนี้:

  • My family comes from Hong Kong.
(ครอบครัวของฉันมาจากประเทศฮ่องกง)
  • My family were pleased to see me again.
(ครอบครัวของฉันรู้สึกดีใจที่ได้พบฉันอีกครั้งหนึ่ง)
  • The staff consists of a manager and four sales assistants.
(คณะทำงาน (พนักงาน,สต้าฟ) ประกอบด้วยผู้จัดการและพนักงานขาย 4 คน)
  • The staff are pleased with their pay rise.
(คณะทำงาน (พนักงาน,สต้าฟ) รู้สึกดีใจกับการได้รับขึ้นเงินเดือน)
  • Our team has a good chance of victory.
(ทีมของพวกเรามีโอกาสสูงที่จะได้รับชัยชนะ)
  • Our team have been practising hard.
(ทีมของพวกเราฝึกฝนอย่างหนัก)
  • The public rarely gets a say.
(สาธารณชนแทบจะไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นเลย)
  • The public are admitted on weekdays.
(สาธารณชนเข้ามาได้ในช่วงวันเปิดทำการ)
  • The committee is too large.
(คณะกรรมการมีขนาดใหญ่เกินไป)
  • The committee are considering further action.
(คณะกรรมการกำลังพิจารณาดำเนินการต่อไป)

2 ความคิดเห็น: